Krioterapia

Krioterapia miejscowa jest zabiegiem z zakresu fizykoterapii powszechnie stosowanym w większości ośrodków fizjoterapeutycznych. Zabieg polega na miejscowym ochłodzeniu tkanek z wykorzystaniem ciekłego azot. Podczas zabiegu, pod wpływem różnicy ciśnień w pojemniku i na zewnątrz, dochodzi do przejścia substancji ciekłej w gaz, a powstałe opary wykorzystuje się do ochładzania tkanek. Temperatura parowania azotu to ok. -196 °C (przy wylocie dyszy ok. -190 °C. Zabieg jest przeprowadzany przez przeszkolony personel. Pacjenci zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń fizjoterapeuty, gdyż niepoprawnie prowadzony zabieg może doprowadzić do odmrożeń. Krioterapia miejscowa przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne i jest chętnie przyjmowana przez pacjentów.

Ekspozycja na zimno powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w skórze oraz odpływ krwi do tkanek głębiej położonych. Jest to pierwsza obronna reakcja organizmu, mająca na celu ochronę przed nadmierną utratą ciepła. W drugim etapie następuje okresowe rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry oraz przyspieszenie jej krążenia w tej okolicy, co ma doprowadzić do wyrównania temperatury ochłodzonego miejsca. Ostatni etap to rzeczywiste wyrównanie temperatury oraz powrót szerokości naczyń krwionośnych do pierwotnych wymiarów. Taki proces określany jest jako gra naczyń krwionośnych. Prowadzi on do ich uelastycznienie oraz przystosowania do szybszej reakcji organizmu na zmiany temperatury (tzw. termoregulacja). Ekspozycja na zimno powoduje ograniczenie krwawień, zmniejszenie bądź ustąpienie obrzęków, a także zmniejszenie pobudliwości włókien nerwowych. Powyższe działania mają przede wszystkim znaczenie podczas świeżych urazów. W przypadku stosowania krioterapii miejscowej krótkotrwale obserwuje się zwiększenie napięcia mięśni, natomiast długotrwałe poddawanie ochładzaniu danej okolicy powoduje obniżenie napięcia mięśniowego. Zabieg wpływa na spowolnienie przemiany materii oraz zmniejszenie aktywności drobnoustrojów we wczesnych okresach zakażenia.

Telefon

+48 508-096-508

Email

crips.szczytno@o2.pl

Adres

ul. Stanisława Moniuszki 10

12-100 Szczytno